English   Site Haritası  İletişim
Haberler / Duyurular
  "Unutulan Zafer:Kutül-Ammare, 100'üncü Yılında Yeniden Hatırlamak" konulu sempozyumun program kitapçığı yayımlanmıştır. Program kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı ikinci yarıyılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan tezli yüksek lisans programlarına lisans mezunu, doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunu Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu (kendi nam ve hesabına başvurmak kaydıyla) ve sivil öğrenci alınacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Müdürlüğü tarafından yayımlanan uluslararası hakemli dergi statüsündeki Güvenlik Stratejileri Dergisi'nin 22'nci sayısı (Ekim 2015) yayımlanmıştır. Dergiye ulaşmak için tıklayınız

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Müdürlüğü tarafından 08 Mart 2016 tarihinde "Unutulan Zafer: Kutü'l-Ammare 100'üncü Yılında Yeniden Anlamak" konulu bir sempozyum düzenlenmesi planlanmıştır. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 
SAREN
 

 

SAREN
3563 sayılı Harp Akademileri Kanununda yapılması önerilen değişiklik teklifi 05 Şubat 2003 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiş ve buna göre Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde enstitü teşkiline imkân veren hukuki zemin oluşturulmuş ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) kurulmuştur.
SAREN’İN VAZİFESİ:
·       Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu ve Harp Okulları bünyesindeki enstitülerden ve sivil üniversitelerden etkin olarak karşılanamayan alanlarda; lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlamak, yürütmek,
·       İhtiyaç duyulan alanlarda sertifika, kurs ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,
·       Kuruluş amacına uygun alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, diğer kurumlarca yürütülen çalışmalara destek vermek,
·       Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak, eserler yayımlamak ve toplantılar düzenlemek,
·       Akademik danışmanlık hizmeti vermek,
·       Yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumları ve diğer bilimsel kuruluşlarla karşılıklı iş birliğinde bulunmak,
·       İhtiyaç hâlinde uzaktan eğitim teknolojilerine dayalı eğitim ve öğretim programları açmak ve uygulamaktır.