English   |   Site Haritası
Harp Akd.K.lığı
SAREN
Bilimsel FaaliyetlerBilimsel Faaliyetler
Misafir Askeri PersonelMisafir Askeri Personel
Harp Akademileri Komutanlığı MüzesiHAK Müzesi
Bilgi Merkezi MüdürlüğüBilgi Merkezi
ATATÜRK KöşesiATATÜRK Köşesi
AnıtkabirAnıtkabir
Şehitlerimiz GazilerimizŞehitlerimiz ve Gazilerimiz
İletişim Bilgileriİletişim
Bilgi Edinme BirimiBilgi Edinme    |
Kuruluş ve Vazifesi
 

* 2008 yılından itibaren Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi binasında konuşlandırılarak faaliyetine başlayan Müşterek Doktrin Geliştirme Deneme ve Eğitim Merkezi (MÜŞDOKGEDEM) Komutanlığı, 2015 yılı Mart ayında, statejik/operatif seviyedeki milli, çok uluslu ve NATO tatbikatlarında Tatbikat Kontrol Merkezi görevini yapmak, müşterek doktrin geliştirme ve konsept/doktrin deneme faaliyetlerini icra etmek ve NATO konsept deneme sürecine katkı sağlamak maksadıyla yeniden yapılandırılarak Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi (ÇMHM) Komutanlığına dönüştürülmüştür.


* ÇMHM K.lığı;

      - Komuta Grubu,

      - İdari Şube,

      - Genel Sekreterlik,

      - Bütçe ve Maliye Şubesi,

      - Müşterek Doktrin Geliştirme Şubesi,

      - Konsept Entegrasyonu ve Deneme Şubesi,

      - Müşterek Eğitim Şubesi,

      - Müşterek Tatbikat Şubesi

      - Modelleme, Simülasyon ve BDT Destek Şubesi,

      - Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemler Şubesi,

      - Tatbikat ve Temel Hizmetler Müdürlüğünden oluşmaktadır.


* Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı, yeniden yapılanmayla birlikte halihazırda yürüttüğü;

      - TSK’nin müşterek doktrinlerini geliştirme,

      - Müşterek konsept ve doktrinleri gerçek ya da simüle edilmiş ortamlarda deneme,

      - Bünyesinde icra edilen stratejik/operatif seviye milli/müşterek bilgisayar destekli tatbikatlara mekân, muhabere elektronik bilgi sistem ve simülasyon desteği sağlama görevlerine ilaveten,


* Yıllara sâri olarak;

      - Bünyesinde icra edilen stratejik/operatif seviye milli/müşterek çok uluslu ve NATO harp oyunu ve tatbikatların planlama, kontrol ve yönetimi,

      - Bilgisayar Destekli Tatbikatlara yönelik;

        • Tatbikat planlama direktifi ve tatbikat uygulama emrini hazırlamak,

        • Çekirdek planlama timi oluşturmak,

        • Planlamaya ilişkin sürecin ve toplantıların koordine ve yönetimini sağlamak,

        • Tatbikat kontrol merkezini teşkil etmek,

      - NATO konsept deneme sürecine destek sağlama yeteneklerini de kazanacaktır.


* ÇMHM K.lığı kazanacağı yeni yeteneklerle birlikte;

      - Bünyesinde yılda üç adet icra edilecek çok uluslu ve/veya millî müşterek operatif seviye harp oyunu ve tatbikatların;

        • Eğitim desteği verilmesi,

        • Senaryo, ana ve tali olay geliştirme,

        • Medya simülasyon desteği sağlama,

      - Müşterek bilgi, plan ve harekât, müşterek etki, lojistik ve beka ana fonksiyon sahalarında sahip olduğu uzman eğitici ve eğitim timleri ile, tatbikata yönelik, seminer, Kritik Lider Eğitimi, Karargâh Subayı ve karargah Eğitimi icra etmek,

      - Bünyesinde icra edilecek tatbikatlara yönelik karargâhlara tatbikat öncesi Kriz Yönetimi Eğitimi vermek,

      - Tatbikat Kontrol Merkezi’nde görev alacak personele TKM fonksiyonlarına yönelik eğitim vermek,

      - Tatbikata yönelik BDT uzmanı, BDT operatörü kursu vermek,

      - Bünyesinde icra edilecek harp oyunu ve Bilgisayar Destekli Tatbikatlar için, senaryo geliştirmek,

      - NATO nezdinde yürütülen ortak senaryo geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak,

      - Tatbikatın seviyesi ve eğitim hedeflerine uygun olarak Ana ve Tali olay girdilerini hazırlamak,

      - Bünyesinde icra edilen tatbikatların eğitim hedeflerine uygun olarak medya simülasyon desteği sağlamak,

      - BDT MEBS mimarisi ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, simülasyon ve destek yazılımlarını işletmek ve yönetmek,

      - Diğer eğitim ve tatbikat merkezlerine BDT konusunda uzman personel desteği sağlamak,

      - Servis tabanlı simülasyon mimarisinde, seçilen servisleri sunmak ve diğer eğitim ve tatbikat merkezlerinin kullanımına açmak,

      - BDT veri tabanı bilgilerinden (birlik prototipi, silah sistemleri, vb.) oluşan bir veri havuzu yaratmak ve diğer eğitim ve tatbikat merkezlerinin kullanımına sunmak,

      - Çok çözünürlüklü simülasyon modellerinin geliştirilmesi sürecine katkı sağlamak,

      - Bünyesinde icra edilen tatbikatlarda, simülasyon modeli ile eğitilen kitlenin kullandığı komuta kontrol bilgi siteminin birlikte çalışır hale getirilmesi konusunda katkı sağlamak,

      - Tatbikat sonrası analiz safhasında kullanılmak üzere çeşitli istatistikî veri (vuruş yüzdesi, imha oranları, tespit ve teşhis bilgileri, vb.) elde edecek yazılımlar geliştirmek,

      - Bünyesinde icra edilecek tatbikatların muhabere ve bilgi sistem desteğini sağlamak,

      - NATO komuta yapısındaki merkezler ile NATO üyesi ülkelerin eğitim ve tatbikat merkezlerine NATO Eğitim ve Öğretim Ağı üzerinden entegre olarak dağıtık tatbikat icra etmek,

      - NATO konsept deneme sürecine destek sağlamak,

      - Yeni konsept ve denemeleri, NATO eğitim ve tatbikat programına entegre etmek konularındaki bilgi ve tecrübesi ile kendi görevlerini icra edecek ve diğer eğitim ve tatbikat merkezlerinin istifadesine sunabilecektir.

Bu sayfa 9908 kere görüntülenmiştir

Son Güncellenme Tarihi
08.02.2017
Toplam Ziyaretçi 2884341
Aktif Ziyaretçi 158
Harp Akademileri Komutanlığı 34334 Yenilevent - İstanbul
Santral : 0 (212) 398 01 00 (Pbx)
Faks : 0 (212) 398 01 41
www.harpak.edu.tr

Elektronik posta hesabınıza ulaşmak için tıklayınız